Hakkında

İlk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilere bilgisayarın bir üretim aracı olduğunu vurgulamak amacıyla yaptığımız hem sosyal hem de teknik içerikli olduğunu düşündüğümüz bir web sitesi tasarım yarışması. Öğrencilerden, hayallerindeki okulun web sitesini yapmasını istiyoruz çünkü IEEE ODTÜ’nün de sloganında olduğu gibi hiçbir hayalin sınırı yoktur. Bu yüzden de bu yarışma da herkes istediği okulu hayal etsin ve göstersin istiyoruz. İlk elemeden sonra da belli sayıdaki öğrencileri birçok öğrencinin hayali olan ODTÜ’yü ve Ankara’yı tanıması ve eğitici, öğretici eğitimlere katılması için Ankara’da 3 günlük bir kampa davet ediyoruz. Yani kısacası diyoruz ki;

Bilişimin Işığında Hayallerini Aydınlat...

Gecmis Yıllarda

Geçmiş yıllarda düzenlenen Anlat Okulunu yarışmalarından fotoğraflar

Yarısma Isleyisi

GÖRSEL TASARIM (30 Puan)

Renk Uyumu (5 Puan)

Yerleşim Düzeni (5 Puan)

Okunabilirlik ve Netlik (5 Puan)

Menü Tasarımı (5 Puan)

Site Tasarımının Özgünlüğü (10 Puan)

İŞLEVSELLİK (25 Puan)

Sayfa Boyutundan Kaynaklanan Erişim Hızı (5 Puan)

Kullanım Kolaylığı (5 Puan)

Site İçeriğinin İnteraktif Olarak Güncellenebilmesi (5 Puan)

Sayfalararasi Koordinasyon (5 Puan)

Hatasız Çalışan Bağlantılar (5 Puan)

İÇERİK (25 Puan)

Kullanıcıya Hizmet (5 Puan)

Sosyal Çevreyle Etkileşim (3 Puan)

İmla Kurallarına Uygunluk (3 Puan)

Amaca Uygun Linkler (3 Puan)

Yararlı Bağlantılar (3 Puan)

Site İçi Arama (4 Puan)

Site Haritasi (4 Puan)

YARATICILIK VE HAYAL GÜCÜ (20 Puan)

BONUS (20 Puan)

Responsive Dizayn (14 puan)

Geçerli HTML (3 Puan)

Geçerli CSS (2 Puan)

Özel 404 sayfası (1 Puan)

İlk-Orta Okul Kategorisi

Meslek Liseleri Kategorisi

Diğer Liseler Kategorisi

KURALLAR

Web sitesi ve mobil uygulamada kullanılan, yazılı ve görsel ögeler, öğrencilerin eğitim görmekte olduğu okulu temsil edeceğinden sitede kullanılan yazılı ve görsel ögeler genel ahlak kuralları dışına çıkmamalıdır.

Projenin diskalifiye edilmesine varabilecek olumsuz sonuçların oluşmaması için, hazırlanan web siteleri ve mobil uygulamada kullanılan materyallerin orijinal olması ya da herhangi başka bir kaynaktan alınmamış olması gerekmektedir. Diğer yandan devlet kurumları, dernekler vb. kamu kurum ve kuruluşlarını temsil eden logo ve her türlü materyalin kullanımı serbesttir. Bununla birlikte yazılı belgelerin (istatistik vb.) kaynak gösterilerek kullanılması önerilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde öğrencileri projeleri ile ilgili denetlemeye tabi tutabilecektir.

Yarışmaya önceki senelerde katılmış ve ödül almış web siteleri tekrardan yarışmaya katılamaz.

YİBO öğrencileri için 7 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Yukarıdaki kuralları değiştirme hakkını yarışmayı gerçekleştiren IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu elinde tutar.

DİSKALİFİYE DURUMLARI

Aynı projeyle iki katılımcının başvurması durumunda

Hazır taslakların ve şablonların kullanılması durumunda

İçerik yönetim sistemi(CMS) kullanılması durumunda

AÇIKLAMALAR

Yarışmanın amaçlarından biri katılımcıların web tasarım yeteneklerini veya mobil uygulama geliştirme yeteneklerini ortaya koymaları olduğu için hazır şablonlarla hazırlanmış tasarımlar diskalifiye olur.(Adobe Dreamweaver veya Muse gibi WYSIWYG, yani "What You See Is What You Get" programlarını kullanmak kesinlikle yasaktır.)

Yarışmaya katılmanız için tasarım çalışmanızı göndermeden önce ön başvuru yapmanız zorunludur.

Ankara’da yapılacak final töreninde dereceye girecek katılımcılara verilecek ödüller ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır.

Kampa katılma hakkı kazanan katılımcıların kampa gelmemeleri durumunda; katılımcı, ekip üyesi ise gelme durumu olan diğer ekip üyesi çağırılır. Ekip üyesi değilse ya da ekipten kimse gelemiyorsa yedek listeden bir öğrenci çağırılır.

Bir eğitim kurumundan farklı katılımcılar adına olma şartıyla birden fazla tasarım çalışması alınabilir.

Yarışmalara, bir temsilci seçme şartıyla ekip halinde (en fazla 3 kişi) katılım serbesttir. Başvurular sadece temsilci tarafından yapıldığı gibi eğitim kampı ve ödül törenine yalnızca temsilci çağırılır.

Web sitesi kategorisindeki yarışmacılar, “meslek liseleri”, “diğer liseler" ve "ilk-orta okul" olmak üzere 3 alt kategoriye ayrılacaklardır.

Mobil uygulama kategorisinde yarışmacılar, “meslek liseleri” ve “diğer liseler” olmak üzere 2 alt kategoriye ayrılacaklardır.

Sadece "İlk-orta okul" kategorisindeki katılımcılar kampa katılabileceklerdir.

"Meslek Liseleri" ve "diğer Liseler" kategorisinde yarışan katılımcılar son gün sadece sunumlara ve ödül törenine katılabileceklerdir.

Tüm liseler için katılım 11. sınıfla sınırlıdır, lise kategorilerinden yalnızca 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir

Yarışmaya katılacak bütün katılımcıların Ankara'ya gidiş geliş yol masrafları ve kampa katılacakların da konaklama-yol-yemek masrafları IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu tarafından karşılanacaktır.

Katılımcıların tasarladıkları web sitesi ve mobil uygulamalarda ana tema olan “Hayallerindeki Okul” temasını işlemeleri istenmektedir. Temadan çıkmamak şartıyla her türlü tasarım ve içerik serbesttir. Ayrıca yarışmada yaratıcılık ve hayal gücü önemli bir ölçüt olduğu için geçmiş yıllara ait siteleri paylaşmıyoruz.

Tasarladığınız web siteleri online olarak veya mobil uygulamayı uygulama mağazalarında yayınlamanıza gerek yoktur. Bize sadece ilk maddede belirtilen tarihler arasında dosyaları göndermeniz gerekiyor.

Web sitesi ve mobil uygulamalarda programlama dili ve platform kısıtlaması yoktur.

Jüriler puanlamayı bu sitede bulunan değerlendirme kriterlerine göre yapacaklardır.

Yarışmanın ödülleri değerlendirme sürecinden sonra açıklanacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması

7 Aralık 2015 - 14 Nisan 2016

Okulların öğrencilere duyurması

7 Aralık 2015 - 15 Ocak 2016

Ön başvuru için son tarih

1 Mart 2016

Sitelerin yüklenmesi

1 Mart 2016 - 14 Nisan 2016

Komisyonun gelen başvuruları değerlendirmesi

12 Nisan 2016 - 12 Mayıs 2016

Sonuçların açıklanması

16 Mayıs 2016

Ön elemeyi geçen öğrencilerin 3 günlük ODTÜ kampına girmesi

20 Haziran 2016 - 22 Haziran 2016

Yükleme Kutucuğu

Duzenleyen

IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu , IEEE’nin toplam 80 ülkede kurulmuş olan 1300′den fazla öğrenci kolundan bir tanesidir. IEEE ODTÜ sırasıyla, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’dan oluşan IEEE8. Bölge‘ye, IEEE Türkiye Şubesine‘ne ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlıdır. IEEEODTÜ Öğrenci Kolu 1990 yılında 12 kurucu üyeyle dünyanın en büyük teknik örgütü olan IEEE ‘nin 1150 öğrenci kolundan biri olarak faaliyetlerine başlamıştır. IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu, etkinliklerini yerel bir bakış açısında ve küresel düşünerek gerçekleştirmektedir. Bütün çalışmalarımızı sürekli ve düzenli kılmak en önemli amaçlarımızdandır. Aynı biçimde etkinliklerin üyelerinin kişisel gelişimlerinde yararlı olması da bir diğer amacıdır. Tüm bölümlerden öğrencilerin oluşturduğu dinamik kadrosuyla ve her bölümden öğrencilere hitap eden etkinlikleriyle faaliyet göstermektedir.Amaçlı ve sistemli büyümeyi kendine ilke edinmiş olan IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu’ nun etkinlikleri,yerel ve uluslararası basında geniş yer almakta ve gerek IEEE ODTÜ’nün çok yönlü ortamını,gerekse öğrencilerin profesyonel yeterliliklerini göstermektedir. Bugüne kadar ulusal düzeyde pek çok başarılı etkinliği düzenleme onuruna sahip olan IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu’nun sosyal sorumluluk duygusuyla gerçekleştirdiği projeler Türkiye’de var olan öğrenci kulüp ve toplulukları arasında saygın bir yer edinmemizi sağlamıştır.

Sosyal Sorumluluk Proje Grubu, IEEE ODTÜ’nün üç yıl önce kurulmuş bir koludur. Amaçlarımız; bilim ve teknolojiyi aynı potada eriterek, ilkokul ve lise öğrencilerini teknik yönden geliştirmek, kadınların iş ve gündelik hayatına yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, dezavantajlı gruplara teknik eğitimler sağlamak, engellilerin günlük hayatta karşılaştığı problemleri belirleyip, bu sorunlara çözümler aramak, toplumdaki sosyal sorumluluk kavramı hakkında bilinci arttırmak ve bu doğrultuda doğaya ve çevreye yararlı sosyal sorumluluk projeleri üretmektir.

Bu amaçlara ulaşmak için geçtiğimiz senelerde, “Anlat Okulunu”, “Engelsiz Hazine Avı” projelerini gerçekleştirdik ve sokak röportajları yaptık. Anlat Okulunu projesi, her sene düzenlediğimiz, ilkokul ve lise öğrencilerini teknolojiyle bir araya getiren, onlara teknolojinin sadece bilgisayar oyunundan ibaret olmadığına yönelik çalışmalar yaptıran bir yarışmadır. Anlat Okulunu projesiyle, öğrenciler okullarını tanımak ve hayallerindeki okula yönelik bir internet sitesi hazırlamak için bir şans yakalarlar. İkinci projemiz olan Hazine Avı, öğrencilerin engellilerin günlük hayatta karşılaştığı problemleri anlamasına ve kampüsteki engelleri bulmasına yönelik bir treasure-hunt oyunudur. Bu etkinliğimizde oynadığımız küçük oyunlarla, çevremize karşı olan farkındalığımız artar ve oyun sürecinde bulduğumuz engelleri stickerlarla işaretleyerek, diğer arkadaşlarımızın da bilinçlenmesini sağlarız.


Destekleyenler


Iletisim

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bize ulaşınız.

Herhangi bir sorunuz var mı?

Bize ulaşmak için lütfen aşağıdaki formu doldurarak mail atınız.

 

Iletisim Bilgileri

  • Elektrik Elektronik Mühendisliği A Binası
    ODTÜ Kampüsü
    Ankara
  • +90 312 210 45 36
  • ieee@ieee.metu.edu.tr

Sosyal Medyada Biz


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: IEEE ODTÜ